Méně mléka v jednom prsu

Maminky většinou mívají méně mléka v jednom prsu a více v druhém, přičemž někdy je tento rozdíl nepozorovatelný a někdy je naopak více zjevný. Důvody jsou ve své podstatě ty samé, jako když dítě začne odmítat kojení úplně – děti reagují na tok mléka.

Méně mléka v jednom prsu

Dítě může začít odmítat jeden z prsů s největší pravděpodobností proto, že se v daném prsu tvoří méně mléka a tok mléka z něj je pomalý. Jednou z příčin proč se v prsu začne tvořit méně mléka, může být například skutečnost, že matky k tomuto prsu miminko méně často přikládají a dítě na něm tedy méně pije.

Méně časté přikládání nezpůsobuje to, že se mléko bude mít „čas dotvořit“. Naopak. Čím méně často miminko pije, tím více se tvorba mléka snižuje. Důvodů, kvůli kterým se tvorba mléka mohla snížit je několik:

  • Někdy na to stačí dodržování pravidla, že při jednom kojení se má miminko nakojit jen z jednoho prsu. Toto může vést k tomu, že původně vynikající tvorba mléka se sníží. Kojení a pravidla nejdou dost dobře dohromady. Když miminko už na jednom prsu nepije ani se stláčením prsu a má o pití stále zájem, přiložte ho na druhý prs. Případně mu nabídněte první prs opakovaně. Rozhodujícím faktorem pro střídání prsou je to, zda miminko ještě pije a zda má zájem dále pít. Rozhodující není délka času stráveného na prsu nebo to, kolikrát se na které straně kojilo (přečtěte si jak střídat prsy při kojení).
  • Druhý častý důvod, kvůli kterému se mohla tvorba mléka snížit, je způsob, jakým je miminko přisáté. Pokud přisátí není dobré, snížení tvorby mléka je často postupné a nenápadné. Miminka se k jednomu prsu mohou přisávat hůře než k druhému a tím snižovat tvorbu mléka v tomto prsu.
  • Pokud je v prsu snížená tvorba mléka, je možné, že matku kojení či odsávání tohoto prsu bolí. Příčinou takové bolesti může být právě snížení tvorby mléka.

Toto všechno je možné změnit a stojí to za to. Řešením je zvýšit tvorbu mléka. Samozřejmě, že je možné i dlouhodobé kojení z jednoho prsu, ale vyplatí se podniknout kroky k tomu, aby se dítě kojilo z obou prsou.

Konkrétní možnosti, jak lze ve vašem případě zvýšit tvorbu mléka, vám poradí laktační poradkyně.

Zdroje a odborná literatura (převzaté z mamila.sk):

Méně mléka v jednom prsu